zi.mo.sis

  • n penyakit menular yang disebabkan oleh jamur