zi.mo.tik

  • a Dok yang berkenaan atau yang disebabkan oleh zimosis