zi.rah

  • n baju besi atau baju rantai yang dikenakan pada waktu berperang pada zaman dahulu