zo.e.trop /zo├ętrop/

  • n peranti untuk menimbulkan kesan gerakan; stroboskop