zo.o.fit

  • n binatang laut tidak bertulang belakang, mempunyai bentuk bercabang sehingga menyerupai tumbuhan (bunga karang dan sebagainya)