zu.hud

  • n Ar perihal meninggalkan keduniawian; pertapan