zu.hur
bentuk tidak baku: lohor, zohor, duhur, dzuhur, zhuhur

  1. n waktu tengah hari
  2. n waktu salat wajib setelah matahari tergelincir sampai menjelang petang
  3. n Isl (huruf awal ditulis dengan kapital) salat wajib sebanyak empat rakaat pada waktu tengah hari sampai menjelang petang