zul.mat

  • n Ar kegelapan; tempat gelap; keadaan gelap